Yeni Istanbul Calismalari Kadir Has Universitesi’nde

Merhaba / Dear All

Conversations seminerleri kapsamında 26 Şubat 2014 saat 16.30’da Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay tarafından gerçekleştirilecek olan Yeni İstanbul” başlıklı konuşmaya katılımlarınızı bekliyoruz. Konuşma Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü C Blok Amfi’de gerçekleşecektir.

Etkinlik dili Türkçedir.

Please join us on 26 February 2014 at 16.30 for the upcoming talk of the Conversations series “New İstanbul by Assoc. Prof. Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay from Boğaziçi University. The talk will be held at Block C Amphi, Kadir Has University – Cibali Campus.

The Language of the event is Turkish.

İstanbul Çalışmaları Merkezi / ISC

Yeni İstanbul”

İstanbul çok hızlı bir değişim içinde. Bu değişim, öncelikle kentte yaşayan insanların, kentin çevresinin, nihayetinde de bütün Türkiye’nin siyasi ve kültürel hayatını derinden etkiliyor. Yaşanan değişimin farklı boyutlarının kavranabilmesi, İstanbul’un daha önce tecrübe etmediğimiz hallerinin çeşitliliği kadar, kent incelemelerinin bugünkü konu ve bakış zenginliğinin yansıtılabilmesine de bağlı.

Geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (Metis, 2014) hem kentin içinde bulunduğu hallere hem de araştırma odakları, soruları ve yöntemlerindeki yeniliklere vurgu yaparak, olabildiğince geniş bir açıdan İstanbul’a bakmayı hedefliyor. Kentin “devlet eliyle” küreselleştirilmesi, “büyüme” saplantısı, neoliberalizmin kent üzerindeki baskıları, hukukun taşıdığı muğlaklıkların istismar edilişi, mülksüzleştirme, mutenalaştırma, kentin dönüşüm coğrafyası, “tehlikeli” diye mimlenmiş mahallelerdeki devlet şiddeti, Gezi Parkı direnişi ve yeni kentsel muhalefet, İstanbul’u sırtında taşıyan toplumsal emek, kentteki turizm, trafik, ulaşım sorunları, hareketlilikler, kadın istihdamında cinsiyetin etkisi, kentsel politik ekoloji, sürdürülebilirlik, LGBT hareketi, sakat bedenler, göçmenlik, seks işçiliği, ve seks sinemaları bu geniş çerçeve içinde incelenen konulardan bazıları.

Kitabin editörleri bu sunumda, ortaya çıkan kapsamlı soru ve yanıtlardan hareket ederek, İstanbul’a bütünsel olarak baktığımızda karşılaşacağımız manzarayı, gelecekte metropolü bekleyen hayatı daha iyi anlamamıza yönelik kimi soruların nasıl ortaya konabileceğini, olası “yeni” araştırma gündemlerini ve “yeni” İstanbul’un açtığı siyaset alanını tartışmayı amaçlıyorlar.

Ayfer Bartu Candan

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapan Ayfer Bartu Candan lisans derecesini 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Sosyoloji ve Psikoloji dallarında almış, yüksek lisans ve doktora derecelerini 1997 yılında sosyal antropoloji alanında Amerika Birleşik Devletleri’nde Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de tamamlamıştır. Türkiye’de Koç Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve Stanford Üniversitesi’nde ders vermiştir. Araştırma alanları şehir antropolojisi, siyaset antropolojisi, politik ekoloji, göç ve toplumsal cinsiyet, sosyoloji ve antropoloji kuramı, mekan, iktidar vetoplumsal cinsiyet ilişkileri olarak sıralanabilir. İstanbul’da mekansal ve sosyal ayrışma, kapalı siteler, kentsel dönüşüm projeleri ve sosyal tabakalaşma konularında, Berlin’de Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün ilk yıllarında çalışmak üzere gitmiş olan kadınlarla göç, çalışma yaşamı ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine, Çatalhöyük’te arkeoloji ve kültürel miras siyaseti üzerine araştırma projeleri yürütmüştür. Geçmiş ve kültürel miras siyaseti konularında Avrupa Birliği projelerinde yer almış ve Dünya Bankası danışmanlığı yapmıştır.

Cenk Özbay

Dr. Cenk Özbay, 2010 yılında Los Angeles, ABD’deki University of Southern California’dan Sosyoloji ve Cinsiyet Çalışmaları alanlarındaki doktora derecesini, İstanbul’daki alışveriş merkezlerinde sınıf, emek ve cinsiyet-cinsellik meselelerini inceleyen teziyle kazanmıştır. 2008 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermektedir. Araştırma konuları arasında cinsiyet ve cinsellik çalışmaları, iş ve emek antropolojisi, küresel neoliberalizmin toplumsal etkileri, kent ve hareketlilikler sayılabilir. Özbay, daha önce Wallis Annenberg Foundation ve MERC-Paris gibi çeşitli kurumlarca verilenaraştırma desteklerine layık görülmüştür. Yayınlarından bazıları, Queering Sexualities in Turkey (Londra 2015); Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (A. B. Candan ile birlikte, İstanbul 2014); Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Saglik ve Cinsellik (A. Terizoglu ve Y. Yasin ile birlikte, İstanbul 2011); ve Eşcinsel Kadınlar: Yirmi Dört Tanıklık (S. Soydan ile birlikte, İstanbul 2003).