Who am I? Ben Kimim?

 

Processed with VSCO with c1 preset

I am an Associate Professor of Sociology and Gender Studies at Sabanci University. I received my B.A. in sociology from Bogazici University and my M.A. and Ph.D. in sociology and gender studies from University of Southern California.

My areas of research and teaching include the sociology of gender and sexualities, globalization and neoliberalism, sociology of work, mobilities and the city, qualitative research methods, contemporary Istanbul and Turkey.

My books include Neoliberalizm ve Mahremiyet: Turkiye’de Beden, Saglik ve Cinsellik (2011, Metis) which is an attempt to establish the social scientific framework to analyze neoliberalism, the body, gender and sexualities in the Turkish context, Yeni Istanbul Calismalari: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (2014, Metis) which is an edited volume on social, political, economic, ecological and sexual contours of the contemporary metropolis, The Making of Neoliberal Turkey (2016, Ashgate – Routledge) which is about the post-2000 economic, political, and cultural recalibration of Turkey, Queering Sexualities in Turkey: Gay Men, Male Prostitutes and the City (2017, IB Tauris), a monograph on the intricate dynamics of masculinities, sexualities and cross-class encounters in the urban contexts of Istanbul, Kultur Denen Sey: Antropolojik Yaklasimlar (2018, Metis) which is a collective work on the contemporary boundaries and uses of anthropological thinking in Turkey, and Turkiye’de Cinsiyet Kulturleri: Dicle Kogacioglu Kitabi (2019, Iletisim) which is a selection from a graduate student article competition in the fields of gender, law, and inequality in Turkey.

My essays and articles have been published in Radikal, bianet, Toplum ve Bilim, Doğu Batı, Cogito, Evrensel Kültür, Istanbul Art News, Social Politics, Journal of Gender Studies, GLQ, and Sexualities

I am the past recipient of fellowships from Middle East Research Award (MERC) by Centre des Etudes Economiques et Sociales (CERES, Paris) and Wallis Annenberg Foundation, a dissertation award from USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, and multiple research awards and forms of financial supports from Bogazici University Scientific Research Fund as well as a more recent grant from Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundation, Turkey).

I am interested in music. I write about Turkish music for newspapers and websites. I also love football. I become pretty boisterous and gleeful when the team(s) I support win! I am pretty much a train (or railway) enthusiast. I enjoy being around trains, stations and railroads.

§§§

Sabancı Üniversitesi’nde cinsiyet çalışmaları ve sosyoloji alanlarında öğretim üyesiyim. Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimimi de sosyoloji ve cinsiyet çalışmaları alanlarında University of Southern California’da tamamladım. Araştırma alanlarım cinsiyet ve cinsellik, küreselleşme ve neoliberalizm, iş sosyolojisi, hareketlilikler ve kent, nitel araştırma yöntemleri, İstanbul ve Türkiye Çalışmaları.

Türkiye’de neoliberalizmi beden, cinsiyet, sağlık, cinsellik ve öznellik çerçevesinde tartışan Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik (2011, Metis), günümüzde Istanbul’un içinde olduğu toplumsal, siyasi, ekonomik, ekolojik ve cinsel hallerin bir portresi olma amacı taşıyan Yeni Istanbul Calismalari: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (2014, Metis), Türkiye’nin 2000 sonrası tecrübe ettiği siyasi, ekonomik ve kültürel yeniden yapılanmaya mercek tutan The Making of Neoliberal Turkey (2016, Ashgate – Routledge), Istanbul’un kentsel bağlamlarında erkeklikler, cinsellikler ve sınıflar arası karşılaṣmalar hakkında bir araṣtırmanın ürünü olan Queering Sexualities in Turkey: Gay Men, Male Prostitutes and the City (2017, IB Tauris), Türkiye’de antropolojik düsünce ve literatürün anlamları ve kullanımlarına dair kolektif bir çaba olan Kultur Denen Sey: Antropolojik Yaklasimlar (2018, Metis) ve Dicle Kogacioglu’nun anısına Türkiye’de cinsiyet, hukuk ve eşitsizlikler konularında yapılan makale yarışmasının katılımcılarından bir seçki olan Turkiye’de Cinsiyet Kulturleri: Dicle Kogacioglu Kitabi (2019, Iletişim) daha önce yazdığım ya da derledigim/ hazırladığım kitaplar arasında.

Farklı formatlardaki yazılarım ve makalelerim RadikalbianetToplum ve BilimDoğu BatıCogito, Evrensel Kültür, Istanbul Art News, Social Politics, Journal of Gender Studies, GLQ ve Sexualities gibi mecralarda yayınlandı. 

Daha önce Centre des Etudes Economiques et Sociales (CERES, Paris) tarafından verilen Orta Doğu Araştırma Ödeneği’ne (MERC), Wallis Annenberg Foundation tarafından sağlanan bir araştırma fonuna, USC Dornsife College of Letters, Arts and Science’dan bir doktora araştırma fonuna ve Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Arastirma Fonu’nun muhtelif finansal desteklerine ve Açık Toplum Vakfı’nın bir araştırma ödeneğini kullanmaya layık görüldüm.

Türkiye’de popüler kültür ve müzik, futbol ve trenler-istasyonlar-garlar ile de kendimce ilgiliyim.