Who am I? Ben Kimim?

Processed with VSCO with c1 preset

I am an associate professor of sociology and gender studies at Sabanci University. I received my B.A. and M.A. in sociology from Bogazici University and my Ph.D. in sociology with a graduate certificate in gender studies from the University of Southern California.

I am interested in the sociology of gender and sexualities with a focus on men and masculinities, queer studies, globalization and neoliberalism, class, social inequalities, sociology of work, youth cultures, mobilities and the city, and qualitative research methods.

My books include Neoliberalizm ve Mahremiyet: Turkiye’de Beden, Saglik ve Cinsellik (2011, Metis) which is an attempt to establish the social scientific framework to analyze neoliberalism, the body, gender and sexualities in the Turkish context, Yeni Istanbul Calismalari: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (2014, Metis) which is an edited volume on social, political, economic, ecological and sexual contours of the contemporary metropolis, The Making of Neoliberal Turkey (2016, Routledge) which is about the post-2000 economic, political, and cultural recalibration of Turkey, Queering Sexualities in Turkey: Gay Men, Male Prostitutes and the City (2017, IB Tauris), a monograph on the intricate dynamics of masculinities, sexualities and cross-class encounters in the urban contexts of Istanbul, Kultur Denen Sey: Antropolojik Yaklasimlar (2018, Metis) which is a collective work on the contemporary boundaries and uses of anthropological thinking in Turkey, and Turkiye’de Cinsiyet Kulturleri: Dicle Kogacioglu Kitabi (2019, Iletisim) which is a selection from a graduate student article competition in the fields of gender, law, and inequality in Turkey.

I have published articles in Social Politics, Journal of Gender Studies, GLQSexualities, New Perspectives on Turkey, South Atlantic Quarterly, Toplum ve Bilim, Doğu Batı, Cogito, and beyond.istanbul

I have been a recipient of fellowships, awards, activity supports, and research grants from the Science Academy, Turkey; the Middle East Research Award (MERC) by Centre des Etudes Economiques et Sociales (CERES, Paris); TUBITAK; Wallis Annenberg Foundation; Bogazici University Foundation; ODTU Parlar Foundation; USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences; Raoul Wallenberg Institute Turkey; Sabanci University; Bogazici University Scientific Research Fund; Bogazici University’s President’s Office; and Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundation, Turkey).

§§§

Sabancı Üniversitesi’nde sosyoloji ve cinsiyet çalışmaları alanlarında öğretim üyesiyim. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktora eğitimimi de sosyoloji ve cinsiyet çalışmaları alanlarında University of Southern California’da tamamladım.

Araştırma alanlarım cinsiyet ve cinsellik, erkeklikler, queer çalışmaları, küreselleşme ve neoliberalizm, sınıf, toplumsal eşitsizlikler, iş sosyolojisi, genclik kültürü, hareketlilikler ve kent ile nitel araştırma yöntemleri.

Türkiye’de neoliberalizmi beden, cinsiyet, sağlık, cinsellik ve öznellik çerçevesinde tartışan Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik (2011, Metis), günümüzde Istanbul’un içinde olduğu toplumsal, siyasi, ekonomik, ekolojik ve cinsel hallerin bir portresi olma amacı taşıyan Yeni Istanbul Calismalari: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (2014, Metis), Türkiye’nin 2000 sonrası tecrübe ettiği siyasi, ekonomik ve kültürel yeniden yapılanmaya mercek tutan The Making of Neoliberal Turkey (2016, Routledge), Istanbul’un kentsel bağlamlarında erkeklikler, cinsellikler ve sınıflar arası karşılaṣmalar hakkında bir araṣtırmanın ürünü olan Queering Sexualities in Turkey: Gay Men, Male Prostitutes and the City (2017, IB Tauris), Türkiye’de antropolojik düsünce ve literatürün anlamları ve kullanımlarına dair kolektif bir çaba olan Kultur Denen Sey: Antropolojik Yaklasimlar (2018, Metis) ve Dicle Kogacioglu’nun anısına Türkiye’de cinsiyet, hukuk ve eşitsizlikler konularında yapılan makale yarışmasının katılımcılarından bir seçki olan Turkiye’de Cinsiyet Kulturleri: Dicle Kogacioglu Kitabi (2019, Iletişim) daha önce yazdığım ya da derledigim/ hazırladığım kitaplar arasında.

Akademik makalelerim Social Politics, Journal of Gender Studies, GLQ, Sexualities, New Perspectives on Turkey, South Atlantic Quarterly, Toplum ve BilimDoğu BatıCogito ve beyond.istanbul gibi dergilerde yayınlandı. 

Daha önce Bilim Akademisi, Turkiye; Centre des Etudes Economiques et Sociales (CERES, Paris); TUBITAK; Wallis Annenberg Foundation; USC Dornsife College of Letters Arts and Science; Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, Raoul Wallenberg Institute Turkiye; Sabancı Üniversitesi, ODTÜ Parlar Vakfı; Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Açık Toplum Vakfı tarafından verilen ödül, araştırma desteği, bilimsel faaliyet desteği ve burslar aldım.